Menu

ziekenhuizen

Begeleiding fusie tussen twee ziekenhuizen

Wat was de vraag?
Twee middelgrote ziekenhuizen wilden fuseren. De intentieverklaring was getekend, maar men had behoefte aan begeleiding bij de verdere uitwerking van de plannen om tot een definitief besluit te komen

Waarom koos de klant voor ons?
De klant had behoefte aan team met senior consultants met ervaring in de zorg. Richting de interne stakeholders (en zeker de artsen) was het belangrijk dat ons team werd geaccepteerd, zowel qua inhoudelijke kennis, analytische scherpte, als ook maturiteit. In vergelijking met de grotere strategiekantoren konden wij een meer ervaren team leveren, ook nog eens voor minder geld. In vergelijking met de puur op zorg-gerichte kantoren, was onze analytische kracht een van de redenen om voor ons te kiezen. Dat was belangrijk om op spannende momenten discussies te kunnen voeren op basis van feiten en niet alleen emoties.

Wat was onze rol en aanpak?
We hebben beide ziekenhuizen ruim een jaar begeleid, waarin in diverse teams van beide ziekenhuizen het nieuwe fusie ziekenhuis is ontworpen: van zorgaanbod per locatie en keuze voor ZIS/EPD tot aan een gedetailleerde business case op basis waarvan beide RvT’s hebben ingestemd met de fusie. Ook hebben we geholpen bij het uitdragen van de fusie, zowel intern als ook extern, inclusief het aanleveren van stukken aan de NZa en de ACM

Wat was het resultaat?
Beide ziekenhuizen zijn inmiddels gefuseerd en nu druk bezig met het uitvoeren van de plannen om ook operationeel tot 1 ziekenhuis te komen (lateralisatie van zorg over locaties, invoering 1 EPD/ZIS, etc)