Menu

bancaire_sector

Ontwikkeling nieuw business model en propositie in de bancaire sector

Wat was de vraag?
Een bank vroeg ons te helpen het business model en propositie voor vermogensopbouw te her-ontwikkelen. Doel was om enerzijds beter aan te sluiten bij de veranderde klantbehoeften en ontwikkelingen op het gebied van FinTech en anderzijds om het financiële resultaat significant te verbeteren

Waarom koos de klant voor ons?
De klant maakte een bewust keuze tussen een bekend Amerikaans strategisch adviesbureau en Het Strategiekantoor. De keuze viel op ons omdat ons voorstel uitging van een gecombineerd en heel divers team van medewerkers van de klant en onze adviseurs. Daardoor werd het draagvlak voor de oplossing vergroot en was de continuïteit voor implementatie beter gewaarborgd. Daarnaast was ons voorstel significant goedkoper dan dat van het andere bureau.

Wat was onze rol en aanpak?
We hebben over een periode van enkele maanden een serie meerdaagse workshops georganiseerd in 3 fasen. In de sessies van fase 1 gingen we divergeren (weg van het bestaande), waarbij elke deelnemer een eigen visiedocument ontwikkelde over hoe het business model en de propositie eruit zouden moeten gaan zien. In de sessies van fase 2 gingen we convergeren tot 1 gedeelde visie op basis van een serie randvoorwaarden (intern, regelgeving, financieel, etc). En in fase 3 stelden wij als adviseurs een concreet business plan en business case op voor de interne besluitvorming.

Wat was het resultaat?
Het nieuwe business model en de nieuwe propositie werden goedgekeurd en worden op dit moment geïmplementeerd