Menu

energiesector

Workshops herijking strategie met directie en RvC in de duurzame energiesector

Wat was de vraag?
De CEO van een snelgroeiend bedrijf in de duurzame energiesector vroeg ons om een discussie over haar strategische richting te faciliteren binnen de directie en RvC.

Waarom koos de klant voor ons?
De CEO had, bij een ander bedrijf, eerder met ons gewerkt en koos ons vanwege onze combinatie van relevante kennis, onze pragmatische en resultaatgerichte aanpak, onze relatief lage kosten en een goede persoonlijke klik.

Wat was onze rol en aanpak?
Op basis van interviews met de directieleden, bestaande documenten, onze eigen kennis en ervaring en een serie analysen hebben we een visie gevormd op de ontwikkeling van deze sector. Die inzichten en visie hebben we in een aantal door ons gefaciliteerde workshops besproken met directie en RvC om te komen tot een breed gedragen strategische focus.

Wat was het resultaat?
Op basis van een gedragen toekomstvisie heeft het bedrijf focus kunnen aanbrengen in haar strategie, waardoor zij veel slagvaardiger is geworden.