Menu

financielesector2

Ontwikkeling internationaal market-entry plan in de financiële sector

Wat was de vraag?
De CEO van een snelgroeiende speler in de financiële sector vroeg ons om een plan uit te werken voor organische internationale groei van zijn bedrijf

Waarom koos de klant voor ons?
Via ons werk voor een andere klant waren wij in contact gekomen met de CEO. Hij was gecharmeerd van ons heldere plan van aanpak en onze lage kosten. Ons gebrek aan internationale kennis konden we oplossen doordat we dit project samen met een internationale sector-expert aanboden.

Wat was onze rol en aanpak?
Op basis van bestaande pan-Europese onderzoeksrapporten, expert interviews en veel web-research hebben we in eerste instantie de aantrekkelijkheid van alle 28 Europese landen in kaart gebracht. Vervolgens hebben we detail-analysen uitgevoerd voor een zestal landen, en dezen gevalideerd via interviews met telkens minimaal 2 lokale marktexperts. Uiteindelijk hebben we voor 1 specifiek land een zeer gedetailleerd business plan en market-entry plan geschreven.

Wat was het resultaat?
Het is onze verwachting dat onze klant binnen nu en 2 jaar ook daadwerkelijk succesvol zal opereren in het gekozen land.