Menu

bank verzekerings concern

Ondersteuning bij de splitsing van een bank-verzekeraar

Wat was de vraag?
Een bank-verzekerings-concern vroeg ons haar te ondersteunen bij de door Europa afgedwongen splitsing van het concern.

Waarom koos de klant voor ons?
In de aanloop naar de splitsing had het bedrijf gebruik gemaakt van de diensten van een van de bekende strategische adviesbureaus. Echter, in deze vervolgfase wilde zij meer leunen op interne medewerkers en kostenbewust omgaan met externe ondersteuning. Onze ervaring in deze sector en specifiek binnen dit concern en onze lage kosten gaven de doorslag.

Wat was onze rol en aanpak?
Tijdens dit project van ~12 maanden zorgden wij voor de voorbereiding van de voor splitsing relevante besluitvorming op bestuur- en directieniveau. Complexere issues die, zonder besluit, risico van vertraging vormden voor het splitsingsproces werden door ons uitgewerkt, met stakeholders voorbesproken en ter besluitvorming voorgelegd.

Wat was het resultaat?
De splitsing is netjes binnen scope, planning en budget uitgevoerd.