Menu

Ontwikkeling internationaal market-entry plan in de financiële sector

financiele sector Wat was de vraag?
De CEO van een snelgroeiende speler in de financiële sector vroeg ons om een plan uit te werken voor organische internationale groei van zijn bedrijf

Waarom koos de klant voor ons?
Via ons werk voor een andere klant waren wij in contact gekomen met de CEO. Hij was gecharmeerd van ons heldere plan van aanpak en onze lage kosten. Ons gebrek aan internationale kennis konden we oplossen doordat

Lees meer

Workshops herijking strategie met directie en RvC in de duurzame energiesector

energiesector Wat was de vraag?
De CEO van een snelgroeiend bedrijf in de duurzame energiesector vroeg ons om een discussie over haar strategische richting te faciliteren binnen de directie en RvC.

Waarom koos de klant voor ons?
De CEO had, bij een ander bedrijf, eerder met ons gewerkt en koos ons vanwege onze combinatie van relevante kennis, onze pragmatische en resultaatgerichte aanpak, onze relatief lage kosten en

Lees meer

Ontwikkeling nieuw business model en propositie in de bancaire sector

bancaire_sectorWat was de vraag?
Een bank vroeg ons te helpen het business model en propositie voor vermogensopbouw te her-ontwikkelen. Doel was om enerzijds beter aan te sluiten bij de veranderde klantbehoeften en ontwikkelingen op het gebied van FinTech en anderzijds om het financiële resultaat significant te verbeteren

Waarom koos de klant voor ons?
De klant maakte een bewust keuze tussen een bekend Amerikaans strategisch adviesbureau en Het Strategiekantoor. De keuze viel op ons omdat ons voorstel uitging van een gecombineerd en

Lees meer

Begeleiding fusie tussen twee ziekenhuizen

twee ziekenhuizen Wat was de vraag?
Twee middelgrote ziekenhuizen wilden fuseren. De intentieverklaring was getekend, maar men had behoefte aan begeleiding bij de verdere uitwerking van de plannen om tot een definitief besluit te komen

Waarom koos de klant voor ons?
De klant had behoefte aan team met senior consultants met ervaring in de zorg. Richting de interne stakeholders (en zeker de artsen) was het belangrijk dat ons team werd geaccepteerd, zowel qua inhoudelijke kennis, analytische scherpte, als

Lees meer

Ondersteuning bij de splitsing van een bank-verzekeraar

bank verzekerings concern Wat was de vraag?
Een bank-verzekerings-concern vroeg ons haar te ondersteunen bij de door Europa afgedwongen splitsing van het concern.

Waarom koos de klant voor ons?
In de aanloop naar de splitsing had het bedrijf gebruik gemaakt van de diensten van een van de bekende strategische adviesbureaus. Echter, in deze vervolgfase wilde zij meer leunen op interne medewerkers en

Lees meer